HR AUDITOINTI

Tätä tavottelemme

HR Auditoinnin tarkoitus on

  • määrittää ihmisten johtamisen käytännöt ja
  • tunnistaa välittömät korjaavat toimenpiteet sekä
  • laatia suunnitelma toiminnan kehittämiseksi parhaiden käytäntöjen tasolle.

Päämääränä on lisätä organisaation kyvykkyyttä ja tuloksellisuutta

Esimerkki toteutuksesta

1. Johdon päätös ja HR Auditoinnin yksityiskohtainen suunnittelu
2. Auditoinnin ja auditointisuunnitelman esittely yrityksessä
3. Johdon itsearviointi
4. Auditoinnin toteutus
5. Palaute ja kehittämissuunnitelman laatiminen
6. Henkilöstön osallistaminen
7. Seurantakokous ja vaikutusten arviointi