JOHTAMINEN ON VIESTINTÄÄ

  

Tästä lähdemme

 • Ihmiset kyllä saavat aikaan, kun he tietävät, mitä heiltä odotetaan
 • Ihminen sitoutuu vain sellaiseen, mitä hän ymmärtää ja mihin hän tuntee osallisuutta
 • Ihmisillä on oikeus ymmärtää

Tätä ohjelma sisältää

 • Suullinen viestintä
 • Erilaiset viestintätilanteet ja ihmisten kohtaaminen
 • Esiintyminen ja esittäminen
 • Harjoituksia

Tätä tavoittelemme

 • Kehitetään osallistujien esiintymisvalmiuksia erilaisissa tilanteissa
 • Harjoitellaan tunnistamaan erilaisia vuorovaikutustilanteita
 • Opitaan rakentamaan puheita ja esityksiä
 • Harjaannutaan puhujina, esiintyjinä ja neuvottelijoina

Esimerkki toteutuksesta

 • Yksi koulutuspäivä
 • Osallistujien todellisten viestintä ja vuorovaikutustilanteiden analysointia
 • Runsaasti harjoituksia
 • Henkilökohtainen palaute