JOHTAMINEN ON VIESTINTÄÄ

  

Tästä lähdemme

  • Ihmiset kyllä saavat aikaan, kun he tietävät, mitä heiltä odotetaan
  • Ihminen sitoutuu vain sellaiseen, mitä hän ymmärtää ja mihin hän tuntee osallisuutta
  • Ihmisillä on oikeus ymmärtää

Tätä ohjelma sisältää

  • Suullinen viestintä
  • Erilaiset viestintätilanteet ja ihmisten kohtaaminen
  • Esiintyminen ja esittäminen
  • Harjoituksia

Tätä tavoittelemme

  • Kehitetään osallistujien esiintymisvalmiuksia erilaisissa tilanteissa
  • Harjoitellaan tunnistamaan erilaisia vuorovaikutustilanteita
  • Opitaan rakentamaan puheita ja esityksiä
  • Harjaannutaan puhujina, esiintyjinä ja neuvottelijoina

Esimerkki toteutuksesta

  • Yksi koulutuspäivä
  • Osallistujien todellisten viestintä ja vuorovaikutustilanteiden analysointia
  • Runsaasti harjoituksia
  • Henkilökohtainen palaute