OMAN TYÖN JOHTAMINEN JA AJANKÄYTTÖ

  

Tästä lähdemme

 • Kiireisissä organisaatioissa jokainen yksilö on yhä enemmän oman työnsä johtaja
 • Useimmat meistä arvostavat itsenäisyyttä omassa työssään, ja se tuo mukanaan myös oman työn johtamisen ja ajankäytön hallinnan haasteet
 • Dynaamisessa maailmassa meidän on kehitettävä henkilökohtaisia muutoksen hallinnan osaamisia
 • Itsenäisyys ja oman työn johtamisen mahdollisuudet luovat velvoitteita  myös työyhteisöä kohtaan.

Tätä ohjelma sisältää

 • Oman työn johtamisen sekä muutoksen ja ajankäytön hallinnan koulutuksen
 • Muutosvalmiuksien edellytysten parantaminen
 • Henkilökohtaisen ajankäytön pika-analyysin
 • Harjoituksia erilaisista ajankäytön hallinnan metodeista

Tätä tavoittelemme

 • Motivoida osallistujat oman työn aktiiviseen johtamiseen ja ajankäytön hallintaan
 • Herättää ajatuksia henkilökohtaisesta muutoksen hallinnasta
 • Luoda uusia näkökulmia työyhteisön jäsenenä toimimiseen
 • Luoda valmiuksia aktiiviseen oman ajankäytön hallintaan

Esimerkki toteutuksesta

 • Yksi koulutuspäivä
 • Henkilökohtainen ajankäytön pikapalaute
 • Yritys- / organisaatiokohtaisesti mahdollisuus räätälöidä sisältöä