PALAUTTEEN ANTAMINEN JA MOTIVOINTI

  

Tästä lähdemme

 • Kakki työntekijät kaikissa henkilöstöryhmissä toivovat saavansa palautetta
 • Henkilöstön motivoitumiselle on mahdollista luoda otolliset puitteet hyvällä johtamisella
 • Myös vaikeat asiat on otettava puheeksi – pienistä asioista  kasvaa hoitamattomina isoja asioita

Tätä valmennus sisältää

 • Työelämän yleiset motivaatiotekijät erilaisissa organisaatioissa
 • Motivoiva esimieskäyttäytyminen vuorovaikutustilanteissa
 • Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot
 • Vaikeiden asioiden ja ongelmien ratkaisun strategioita

Tätä tavoittelemme

 • Opimme tunnistamaan erilaisia motivaatiotekijöitä
 • Opimme luomaan motivoitumisen edellytyksiä organisaatiossa
 • Luomme edellytykset harjaantua palautteen antajina ja vastaanottajina

Esimerkki toteutuksesta

 • Yhden päivän mittainen valmennus
 • Valmennus sisältää käytännön harjoittelua ja
 • Oman esimiestyylin analysointia