JOHTORYHMÄTYÖN KEHITTÄMINEN

Tästä lähdemme

 • Johtoryhmä on johtamisen työkalu, jolla ei ole itseisarvoa
 • Menestyvillä organisaatioilla on yleensä huippusuorittava johtoryhmä
 • Matkalla menestyväksi johtoryhmäksi ei ole oikopolkuja

Tätä ohjelma sisältää

 • Johtoryhmän mission määrittely ja kehittämisohjelman laadinta
 • Johtoryhmäkysely ja palaute
 • Valmennuksissa käsitellään huippusuorittavien johtoryhmien ominaisuuksia, tiimin kehityksen vaiheita ja etsitään keinoja johtoryhmän tehokkuuden ja sisäisen dynamiikan parantamiseen

Tätä tavoittelemme

 • Autamme erilaisten organisaatioiden johtoryhmiä fokusoimaan tekemisensä sekä parantamaan oman toiminnan tehokkuutta ja ryhmädynamiikkaa
 • Luomme edellytyksiä pysyvien kehitysaskeleiden ottamiseksi
 • Lopullisena päämääränä organisaation tulosten parantuminen

Esimerkki toteutuksesta

 • Kolme yhden päivän valmennusta
 • Optiona noin 12 kk kuluttua ohjelman vaikuttavuuden arviointi ja seurantatyöpaja
 • Johtoryhmäkysely ja palaute