ARVORIIHI

  

Tästä lähdemme

 • Arvot eivät yksin ratkaise mitään, muta ilman niitä organisaatio ei menesty
 • Arvojen luominen ja jalkauttaminen koskettaa jokaista henkilöä organisaatiossa
 • Arvot näivettyvät ilman niiden aktiivista ylläpitämistä

Tätä ohjelma sisältää

 • Organisaation arvohorisontin määrittely
 • Henkilöstön arvokeskusteluun osallistamisen
 • Arvoperustan uudelleen arvioinnin
 • Tarpeen mukaan arvojen uudelleen määrittelyn fasilitoinnin

Tätä tavoittelemme

 • Autamme jäsentämään organisaatioille luontaisesta toimintatavasta ja päämääristä arvohorisontin
 • Tuemme organisaatiota luomaan lujan arvoperustan, joka ohjaa koko päivittäisiä valintoja ja auttaa organisaatiota sen perustehtävän menestyksellisessä toteuttamisessa
 • Arvoista tulee koko henkilöstön yhteinen kokemus

Esimerkki toteutuksesta

 • Johdolle kolme arvoriihtä: arvohorisontti, arvoaihiot, arvojen uudistaminen
 • Henkilöstötyöpajat
 • Koko henkilöstön osallistaminen
 • Arvokeskustelutyöpajat